top of page

Nieuwe berekening Box-3 belasting jaar 2021

Bijgewerkt op: 26 aug. 2022


Met het arrest van 24 december jl. bestempelde de Hoge Raad de belasting van Box-3 vermogen als onhoudbaar. Dit heeft ook gevolgen voor uw aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2021, wanneer er sprake is van meer dan € 100.000 vermogen.


In de oude berekening van de belasting over het box-3 vermogen werd, ongeacht hoe dit vermogen belegd was, uitgegaan van een vast rendement van 1,90% over de eerste € 50.000, 4,50% over de volgende € 900.000 en ten slotte 5,69% over het meerdere. Deze methode kwam voort uit de gedachte dat men, naarmate men over meer vermogen beschikt, men meer zou gaan beleggen.


De nieuwe berekeningsmethode gaat uit van de werkelijke verdeling van het vermogen over spaargeld en overige beleggingen. Bij het spaargeld wordt uitgegaan van een rendement van 0.01% en bij de overige beleggingen van 5,69%. Voor eventuele schulden bedraagt het negatieve rendement 2,46%. Al met al kan dit, wanneer je het meeste vermogen in spaargeld aanhoudt en je niet op een andere manier belegt, tot een flinke vermindering van uw aanslag leiden. Voor een verdere uitleg van de nieuwe berekeningsmethodiek verwijs ik naar de volgende link: Nieuwe berekening box 3-inkomen, hoe werkt dat? (belastingdienst.nl)


De Belastingdienst past de aanslag, bij een verlaging, automatisch aan. Indien de nieuwe berekening tot een hogere aanslag zou leiden, wordt de aanslag niet verhoogd, maar ongewijzigd vastgesteld.


De mensen die over de jaren 2017 t/m 2020 bezwaar hadden gemaakt, krijgen binnenkort een gewijzigde aanslag opgelegd, berekend naar de nieuwe methodiek. Hoe omgegaan wordt met de mensen die geen bezwaar hebben gemaakt, is nog niet bekend. Waarschijnlijk wordt dit op prinsjesdag bekend gemaakt.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page